โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเยี่ยมชมบูธ Smart Life by innovation ในงานวันนักประดิษฐ์ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ EVENT HALL 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเยี่ยมชมบูธ Smart Life by innovation ในงานวันนักประดิษฐ์ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ EVENT HALL 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 มกราคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 921 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเยี่ยมชมบูธ Smart Life by innovation ในงานวันนักประดิษฐ์ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ EVENT HALL 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ตั้งแต่ 9.00-17.00 น. พบกับ ผลงานนวัตกรรม 4 โซน ได้แก่ Smart Inspire case ที่นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมมาจัดแสดงมากกว่า 30 ผลงาน Smart Innovation Market พบกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย Smart Clinic สำหรับให้คำปรึกษาการขอรับทุนฝ่ายอุตสาหกรรม การขึ้นทะเบียน อย. การผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ (tech2biz) และการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ Smart Idol เวทีในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ประกอบการและนักวิจัย

          สามารถติดตามรายละเอียดการเข้าชมงานผ่านทางการแสกน QR code นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวทีส่วนกลาง เช่น การเสวนา "Bee Smile งานวิจัยที่...ขายได้จริง" ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-13.30 น. และ Talk Show : AI-Blockchain Integation platform โดย รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-13.30 น. โดยสามารถรับชมผ่าน Facebook live ของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ https://web.facebook.com/nrctofficial


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา