โลโก้เว็บไซต์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2564 เรื่อง ข้าวไทย หลังโควิด-19 โดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2564 เรื่อง ข้าวไทย หลังโควิด-19 โดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2858 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเวทีข้าวไทยปี 2564 เรื่อง ข้าวไทย หลังโควิด-19 วันศุกร์ที่ 17  ธันวาคม  2564  เวลา 08.00 – 12.00 น. ผ่าน Facebook Page : มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ Youtube : Thai Rice Fonudation
          ร่วมสอบถาม พูดคุย พร้อมรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนทั้งด้าน
          1. ผลกระทบต่อการส่งออกข้าวไทย
             โดย  ดร.วัลลภ มานะธัญญา  ผู้ดำเนินรายการ
             รศ.สมพร อิศวิลานนท์, คุณสุเมธ เหล่าโมราพร และดร.ชัยชาญ เจริญสุข ผู้อภิปราย
          2. ชาวนาปรับตัวสู่การเป็นชาวนามืออาชีพอย่างไร
          โดย  ดร.นิพนธ์  พัวพงศกร ผู้ดำเนินรายการ
          คุณสุกรรณ์ สังข์วรรณะ และคุณวิทิตตา เพชรมะลิ ผู้อภิปราย
          3. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวจะไปทางใด
          โดย ดร.ลัดดาวัลย์ กรรณนุช ผู้ดำเนินรายการ
          คุณชาญวิทย์ รัตนราศรี และดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล ผู้อภิปราย
          4. ระบบงานวิจัยข้าวไทยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แจริง
          โดย  ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา  ผู้ดำเนินรายการ
          รศ.ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล และรศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อภิปราย

ข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมที่ https://qrco.de/bcY3ne


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา