โลโก้เว็บไซต์ ถั่วฝักยาว: ถั่วฝักยาวพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ถั่วฝักยาว: ถั่วฝักยาวพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 สิงหาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ถั่วฝักยาว: ถั่วฝักยาวพันธุ์คัดเลือกใหม่ พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2556.
จำนวน 16 หน้า.
ISBN 978-974-625-546-2


เกี่ยวกับหนังสือ

ถั่วฝักยาว เป็นอีกพืชหนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูกทั้งเพื่อใช้เป็นอาหาร และการจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
ถั่วฝักยาว พันธุ์สวก 1 เป็นพันธุ์ถั่วฝักยาวที่ให้ผลผลิตสูง และมีความยาวของฝักมากกว่าพันธุ์อื่นๆ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์จากคุณลักษณะทางการเกษตรของถั่วฝักยาวสด จำนวน 10 สายพันธุ์ ได้แก่ สวก๑ YB6 YB8 YBMS7 นิโกร ขวานทอง ไต้หวัน พิเศษ YBMS4 YBMS5 และ RYLBMS5

สารบัญ

 • ความสำคัญของถั่วฝักยาว
 • ประวัติและการพัฒนาพันธุ์ถั่วฝักยาว
 • อุปกรณ์
 • วิธีการปลูก
 • ผลการคัดเลือกเปรียบเทียบพันธุ์
 • โรคศัตรูถั่วฝักยาวที่สำคัญ
 • แมลงที่เป็นศัตรูสำคัญของถั่วฝักยาว
 • ผังการปลูกถั่วฝักยาว
 • ภาคผนวก
 • เอกสารอ้างอิง
   

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา