โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การทำผลิตภัณฑ์จากผักกาดดอง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การทำผลิตภัณฑ์จากผักกาดดอง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 สิงหาคม 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 265 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์จากผักกาดดอง กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก  ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง ในวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา
        การถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  โดยครั้งนี้ได้รับการประสานงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์จากผักกาดดอง เช่น ผักกาดดองปรุงรสบรรจุภาชนะปิดสนิท น้ำพริกผักกาดดอง ข้าวเกรียบผักกาดดอง ข้าวเกรียบฟักทอง ขนมจีบผักกาดดอง น้ำสลัดผักกาดดอง แซนต์วิชทูนา กล้วยทอด ผักกาดดองทอด ซึ่งทางกลุ่มสามารถนำไปขยายผลเพื่อทำการแปรรูปอาหารจากผักกาดดอง ให้กับคนไทย และนักท่องเที่ยวรับประทาน และสร้างอาชีพเสริมในชุมชนต่อไป
        ข่าว / ภาพ : อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์
        เรียบเรียง : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา