โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญชวน บุคลากร มทร.ล้านนา ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กรกฎาคม 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1540 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Journal of Socially Engaged Scholarship) ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567)

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อตีพิมพ์ได้ที่

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เบอร์โทรศัพท์ : 08-8769-4945 
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses/

 

เอกสารประกอบข่าว |  แบบฟอร์มเขียนบทความงานบริการวิชาการ JSES
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา