โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนามอบเทียนพรรษาให้กับ 6 หน่วยงานภายใน สืบสานประเพณีเข้าพรรษา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ล้านนา จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนามอบเทียนพรรษาให้กับ 6 หน่วยงานภายใน สืบสานประเพณีเข้าพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กรกฎาคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4040 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานมอบเทียนพรรษาให้กับผู้แทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ณ ศาลาราชมงคล ซึ่งประกอบด้วย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และสำนักงานอธิการบดี เพื่อนำถวายยังวัดในต่างๆ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ของศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษาให้กับให้กับบุคลากรและนักศึกษา  ทั้งนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิท-19 ทำให้ทั้ง 5 เขตพื้นที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางมารับเทียนในวันนี้ได้ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จึงได้จัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว  

    สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยมีการจำกัดและวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจัดที่แบบเว้นระยะห่างพร้อมกับเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือ ไว้บริการในจุดลงทะเบียน (คลิก !! เข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา