โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา เชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมอบรมแผนธุรกิจ Business Plan  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา เชิญชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมอบรมแผนธุรกิจ Business Plan

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 96 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดกิจกรรมอบรมแผนธุรกิจ Business Plan มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ สามารถเขียนแผนธุรกิจและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของตนเองได้ในอนาคต โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 3 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ กำหนดการคลิก สมัครเข้าร่วมคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา