โลโก้เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 28 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัคร นักศึกษา ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา 

           ผู้สนใจสามารถสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ http://sci.bsru.ac.th/sciweb/detail.php?id=726 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
  • ผศ.ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว โทร 081-0956832
  • ผศ.ดร.ภญ.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร โทร 083-4555113
 
ข้อมูลจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา