โลโก้เว็บไซต์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เยื่อใยอาหารและครุภัณฑ์เครื่องทอดสูญญากาศสำหรับนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ) ปีงบประมาณ 2564 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เยื่อใยอาหารและครุภัณฑ์เครื่องทอดสูญญากาศสำหรับนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ) ปีงบประมาณ 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 มิถุนายน 2564 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 5759 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา