โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 มิถุนายน 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1992 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  (รูปแบบออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ระเบียบข้อบังคับ หลักสูตรการศึกษา แนวทางการปรับตัวสำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตลอดจนการจัดบริการสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Facebook Fanpage :  กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา   สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม แบบออนไลน์  สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 062-1203303

( นักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน,ตาก,พิษณุโลก,ลำปาง และเชียงราย ให้นักศึกษาติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆของแต่ละพื้นที่)

ภาพแบนเนอร์โดย : สวท. (ARIT RMUTL)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา