โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ด้านประมง หลายอัตราสำหรับนิสิต/นักศึกษา  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ด้านประมง หลายอัตราสำหรับนิสิต/นักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 พฤษภาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างด้านประมง หลายอัตรา สำหรับนิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หรือที่จบการศึกษา

ตำแหน่งที่เปิดรับ ดังนี้

 - นักวิชาการ(กุ้ง)  จ.จันทรบุรี, จ.สระบุรี, จ.เพชรบุรี, จ.ชลบุรี, จ.ระยอง

 - นักวิชาการ(ปลา)  จ.สมุทรสาคร, จ.เพชรบุรี

 - พนักงานส่งเสริมอาหารสัตว์น้ำจืด  ภาคกลาง/ภาคอีสาน

 - พนักงานขายผลิตภัณฑ์ปลา  ภาคกลาง/ภาคอีสาน

ผู้ประสานงาน

  คุณศกศิริ (ศก-ศิ-ริ)  วิวัฒน์เจริญกุล, โทรศัพท์ 08 5980 2513

  สำนักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล 

ข้อมูลจาก Recruitment & Selection Center "CPF" 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา