โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้บริหาร บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 เมษายน 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 72 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          (วันนี้) 9 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการให้ความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา