โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เชิญเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่กับประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี ในโครงการสร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เชิญเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่กับประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี ในโครงการสร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มีนาคม 2564 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 4019 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

“จากอุจฉุปัพพตา สู่ธาราระมิงค์นที”

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่กับประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี ในโครงการสร้างความเข้มแข็งทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ได้ศึกษาและเรียนรู้นอกสถานที่ ในกิจกรรมประเพณีไหว้พระธาตุที่เกิดขึ้นจริง

รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ZAuBxvYnzj2oHYRs6

กำหนดการ

“จากอุจฉุปัพพตา สู่ธาราระมิงค์นที”

26 มีนาคม 2564

ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง)

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และ

วัดเกตุการาม

07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียน ณ หน้าอาคารอำนวยการ

08.00 – 09.30 น. นำชมและสักการะพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะแม

09.30 – 10..00 น. เดินทางถึงวัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง)

10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.00 น. นำชมและสักการะพระธาตุวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

ตัวแทนพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะเส็ง

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น. เดินทางไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

13.30 – 14.30 น. สักการะพระพุทธสิหิงส์ ชุธาตุสำหรับผู้ที่เกิดปีมะโรง และนำชมวัดพระสิงห์

14.30 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง และเดินทางไปยังวัดเกตุการาม

15.00 – 16.00 น. สักการะพระธาตุวัดเกตุการาม ตัวแทนพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีจอ

16.00 – 16.30 น. เดินทางกลับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แต่งการด้วยชุดสุภาพ

วิทยากรนำชม ผศ.ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และ

นายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา