โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 มีนาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 37 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 18 The 18 National Postharvest Technology Conference: NPHT 18 ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564  เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ จากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค์ เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว จัดโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เอกสารเพิ่มเติมคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา