โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน Shopee Code League 2021 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน Shopee Code League 2021

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 มีนาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 26 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  พันธมิตรภาครัฐ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน Shopee Code League 2021  การแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดภมูิภาคจัดโดย Shopee  และพันธมิตรมากว่า100 องค์กรและสถาบัน สำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ Coding สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Shopee Code League ซึ่งโจทย์ที่ใช้ในการการแข่งขันทั้งหมดจะใช้เซ็ทข้อมูลจริงและออกแบบแโดย Shopee อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://careers.shopee.co.th/event-detail/432/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา