โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนส่งผลงานการเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชิญชวนส่งผลงานการเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 63 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo Symposium 2021)” ครั้งที่ 16 ขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ซึ่งในงานดังกล่าวฯ จัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021 ขึ้นด้วย

          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษาในหน่วยงานของท่านได้รับทราบข้อมูลกิจกรรมและส่งผลงาน เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021 ทั้งในภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ใน 6 กลุ่มเรื่อง โดยสามารถดูรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่เว็บไซต์ researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา