โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงาน“ค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 13

ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงาน“ค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 13" ในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2021

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สมาคมฟิสิกส์ไทยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงาน “ค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 13" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2021

          โดยในรอบคัดเลือกผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประกวดต้องส่งไฟล์บทคัดย่อความยาวไม่เกิน 1 หน้า และไฟล์คลิปวิดีโอแนะนำโครงงานของตนเองในลักษณะ pitching presentation ความยาวไม่เกิน 3 นาทีผ่าน https://spc2021.sci.psu.ac.th/physics-project-competition/ หรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สมาคมฟิสิกส์ไทย โทรศัพท์ 053 121268-


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา