โลโก้เว็บไซต์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบการเรียนการสอนร่วมระหว่าง Brawijaya-RMUTL International Class Program ; BRIC Program | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบการเรียนการสอนร่วมระหว่าง Brawijaya-RMUTL International Class Program ; BRIC Program

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 3128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม  2559 อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร คณาจารย์ นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พิษณุโลก และลำปาง จำนวน 15 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบการเรียนการสอนร่วมระหว่าง Brawijaya-RMUTL International Class Program ; BRIC Program ณ  Brawijaya  University ประเทศอินโดนีเซีย  เพื่อเข้าร่วมการเรียนการสอน ร่วมกับนักศึกษาจาก Brawijaya University เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ (วันที่ 28 กรกฏาคม - 30 กันยายน 2559)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา