โลโก้เว็บไซต์ จดหมายข่าว สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีที่ 16 ฉบับที่ 117 ประจำเดือน ธันวาคม 2563  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

จดหมายข่าว สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีที่ 16 ฉบับที่ 117 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 61 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำหนังสือ "จดหมายข่าว วช." ปีที่ 16 ฉบับที่ 117 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรม และเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน สามารถ อ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ คลิก หรือ ดาวน์โหลดไฟล์คลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา