โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ เข้ามอบของขวัญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 แด่ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และหน่วยงานใน มทร.ล้านนา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทย์ฯ เข้ามอบของขวัญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 แด่ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และหน่วยงานใน มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มกราคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 39 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ รองคณบดีฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี  เข้ามอบของขวัญที่ละลึก เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 แด่ รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ทั้งนี้เข้ามอบของขวัญแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยตลอดช่วงเดือน มกราคม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา