โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 ประจำภาคการศึกษาที่  2/2563 (ฉบับที่ 2) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับที่ 2)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มกราคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 66 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 ประจำภาคการศึกษาที่  2/2563 (ฉบับที่ 2) ประกาส ณ วันที่ 14 มกราคม 2564


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา