โลโก้เว็บไซต์ ประกาศคณะวิทย์ฯเรื่องแนวทางบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชา สหกิจศึกษาและรายวิชาฝึกงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิท 19  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศคณะวิทย์ฯเรื่องแนวทางบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชา สหกิจศึกษาและรายวิชาฝึกงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิท 19

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มกราคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 59 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ออกประกาศ เรื่องแนวทางบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชา สหกิจศึกษาและรายวิชาฝึกงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/ 2563 ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2564

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา