โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา ในการรับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2563 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา ในการรับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 407 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการประกาศ เกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2563

          การนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา ในการรับรางวัล "ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ" จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล"ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ" ประเภทอาจารย์ ด้านวิจัย

2. นายจีระศักดิ์ ทองลีลา นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์และประมง ได้รับรางวัล"ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ" ประเภทนักศึกษา ด้านทักษะผู้นำ

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา