โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพราะวิสาหกิจประจำปี 2564 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพราะวิสาหกิจประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มกราคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 7 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีการกำหนดให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ากลั่นกรองเพื่อขอรับการสนับสนุนการบ่มเพาะประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ Entrpreneurs บ่มเพาะธุรกิจและพัฒนาสู่บริษัทจัดตั้งใหม่ Startup Companies และเสริมสร้างศักยภาพให้เข้มแข็งทั้งด้าน Business Plan & Technology Development of Product จากสภาพแวดล้อมทางด้านวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมยกระดับเป็นบริษัทเต็มรูปแบบในอนาคต

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการโดยการข้มมูลการสมัครและส่งให้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 สอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวแสงเดือน เหล่าสูง เจ้าหน้าที่บ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจ 098 7473435 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา