โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ SE-ED E-Library | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ SE-ED E-Library

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 พฤศจิกายน 2563 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 9906 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        SE-ED E-Library คือ Professional E-book Library Platform ที่ SE-ED ร่วมกับสำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกหน่วยงานได้สามารถเข้าถึงอีบุ๊คลิขสิทธิ์ได้อย่างไม่ยากอีกต่อไป โดยข้อมูลหนังสือของทั้งหมดจะถูกจัดเก็บบน Cloud Server ที่มีความปลอดภัยสูงและมั่นใจได้ว่าจะไม่สูญหาย ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ แท็ปเลต หรือมือถือ ได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มความสะดวกสบายในการอ่านและจัดการหนังสือบนชั้นส่วนตัวของคุณได้อย่างง่ายดาย

เข้าใช้บริการได้ที่ : https://se-ed.belibcloud.com/home

การเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username : E-mail RMUTL Account

Password : เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
** นักศึกษา รหัสขึ้นต้นด้วย 65-66 ระบบจะจัดส่งจัดส่งรหัสผ่านไปยัง E-mail มหาวิทยาลัย**


ขั้นตอนการใช้บริการโดยสรุปดังนี้
1.เข้าสู่ระบบ RMUTL Account มหาวิทยาลัย
2.เลือกหนังสือที่ต้องการใช้บริการ
3.การยืมและอ่าน เลือกเมนู เพิ่มเข้าชั้นวาง แถบสถานะ และสามารถอ่านหนังสือได้ระยะเวลาใช้บริการ 3 วัน
4.การคืน เลือกเมนูข้อมูลสมาชิก และเลือกชั้นวางหนังสือส่วนตัว ต้องการคืนเล่มใด รูปลบบนปกหนังสือ 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการทั้งหมด https://library.rmutl.ac.th/page/e-database

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 053-921 444 ต่อ 1332 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา