โลโก้เว็บไซต์ แสดงความยินดี นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านรอบคัดเลือกภาคเหนือ โครงการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 8 (Cabling Contest 2020)”  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

แสดงความยินดี นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านรอบคัดเลือกภาคเหนือ โครงการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 8 (Cabling Contest 2020)”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 ตุลาคม 2563 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1414 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          แสดงความยินดีกับนักศึกษา นายกิตติกร โนราช และคณาจารย์ผู้ควบคุมทีม หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในการแข่งขันผ่านรอบคัดเลือกภาคเหนือ ติด 1 ใน 10 โครงการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 8 (Cabling Contest 2020)”  ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว   ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือก 55 คนจากทั่วประเทศ จะได้รับสิทธิ์เข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2563 นี้

          การแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการแข่งขันเวทีระดับโลก และโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันระดับ Asian Skill โดยมีโอกาสชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีและถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

          โดยการแข่งขันดังกล่าว ส่งเสริมให้ผู้เข้าแข่งขันได้เกิดการเรียนรู้ด้านการใช้งานสายสัญญาณอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยีได้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ส่งเสริมให้การใช้สายสัญญาณและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องได้อย่างถูกต้องเพื่อประหยัดเงินตราและทรัพยากรที่เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมและสายสัญญาณมีความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถต่อยอดการใช้งานสายสัญญาณในแนวทางใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสถาบันการศึกษามีการพัฒนา และผลิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนี้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

 

ขอบคุณภาพจาก facebook FP : หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา