โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 21 ตุลาคม 2563   นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 25 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

         ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีกำหนดให้ วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนานัปการ ทรงเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของราษฎร ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติหรือศาสนาใด โดยเฉพาะผู้อยู่ห่างไกลในท้องถิ่นทุรกันดาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียน และร่วมแก้ปัญหาดูแลด้วยพระองค์เองทุกหนแห่ง ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกิจด้านการพัฒนาสุขอนามัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “พอ.สว.” และเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เนื่องจากพระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองตลอดพระชนม์ชีพ 

 

 

     ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา