โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนอาจารย์ มทร.ล้านนา...ร่วมอบรมออนไลน์ 2020 HCIA-AI TTT Training Camp  ระหว่าง 26-30 ต.ค.63 (บรรยาย : ภาษาอังกฤษ) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญชวนอาจารย์ มทร.ล้านนา...ร่วมอบรมออนไลน์ 2020 HCIA-AI TTT Training Camp ระหว่าง 26-30 ต.ค.63 (บรรยาย : ภาษาอังกฤษ)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 ตุลาคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1823 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

* การอบรม/บรรยาย : ภาษาอังกฤษ
* ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ (ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2563)  : คลิกลงทะเบียนที่นี่
* กำหนดการอบรมออนไลน์ (ตามรายละเอียดแนบ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 053 921 444 ต่อ 1630 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา