โลโก้เว็บไซต์ เชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์  “Thailand New Gen Inventors Award 2021 ” (I-New Gen Award 2021) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์  “Thailand New Gen Inventors Award 2021 ” (I-New Gen Award 2021)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 กันยายน 2563 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 465 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์  “Thailand New Gen Inventors Award 2021 ” (I-New Gen Award 2021) ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 2- 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://inventorday.nrct.go.th/ewt_news.php?nid=182

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา