โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Capacity – Building Development for SAT Students: Creative Design Thinking for Community 2016 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Capacity – Building Development for SAT Students: Creative Design Thinking for Community 2016

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 23 กรกฎาคม 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 519 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Capacity – Building Development for SAT Students: Creative Design Thinking for Community 2016 ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้นักศึกษาตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางลิงค์ 
http://goo.gl/forms/ghLPOGH2RSBrSUrl2
ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559


ทั้งนี้ ขอแจ้งให้นักศึกษาตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางลิงค์ 
http://goo.gl/forms/ghLPOGH2RSBrSUrl2
ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา