โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แปรรูปสับปะรด | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แปรรูปสับปะรด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 กันยายน 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 341 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปสับปะรด แก่กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด และวิสาหกิจชุมชน บ้านเสด็จ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
          การจัดอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน   จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำไอศกรีมสับปะรด 2 แบบ น้ำสลัด 3 แบบ แซนด์วิช ขนมปัง  ซาลเปาไส้สับปะรด เค้กสับปะรด  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปขยายผลเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สับปะรด และสร้างอาชีพเสริมต่อไป
          ข่าว/ภาพ : อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  
          เรียบเรียง : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา