โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมการแปรรูปอะโวคาโด | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมการแปรรูปอะโวคาโด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 370 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปอะโวคาโด ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2563 ณ บ้านแม่ขนิลเหนือ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จ.เชียงใหม่
          อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์  กล่าวว่า การบริการวิชาการเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน การจัดอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กศน.อำเภอหางดง และคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  ภายใต้โครงการบริการรับคำปรึกษา และแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี พร้อมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยครูได้รับการประสานจาก ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้เป็นวิทยากรการแปรรูปอะโวคาโดแก่ผู้เข้าร่วมอบรม 20 คน
          การจัดอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย การทำน้ำพริกอะโวคาโด ข้าวเกรียบอะโวคาโด น้ำสลัดอะโวคาโด เต้าฮวยท้อปปิ้งอะโวคาโด โยเกิร์ตอะโวคาโด ไอศกรีมอะโวคาโด ขนมกล้วย และขนมอะโวคาโด ซึ่งนอกจากผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์แล้ว ยังได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ซึ่งจะสามารถนำไปขยายผลเพื่อทำอาหารสุขภาพ ให้กับคนไทยรับประทาน และสร้างอาชีพเสริมต่อไป
          ที่มาของข่าว/ภาพ :  อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์  
          เรียบเรียง : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา