โลโก้เว็บไซต์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมทางการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการสืบสานวัฒนธรรมทางการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2563 โดย มรกต ทองพรหม จำนวนผู้เข้าชม 177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการสืบสานวัฒนธรรมทางการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาบุคลากรเจ้าหน้าที่และศิษย์เก่าให้ทราบถึงความสำคัญและความเป็นมาของวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้สื่อสารเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

 3. เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น

 

กิจกรรม  การประกวดสื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

 

เชิญชวนส่งสื่อส่งเสริมสร้างสรรค์เข้าประกวด

ในหัวข้อ

“สืบสานวัฒนธรรมไทยทางการเกษตร”

ชิงรางวัล แบ่งออกเป็น 4  รางวัล ได้แก่

ประเภทที่ 1 สื่อภาพโปสเตอร์

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง  โล่พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  เกียรติบัตร

ประเภทที่ 2 สื่อวีดีทัศน์

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง  โล่พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  เกียรติบัตร

 

ข้อกำหนดของการประกวดสื่อภาพโปสเตอร์

       รายละเอียดของเนื้อหา

เป็นการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตของคนไทยในทุกภาค ที่เป็นลักษณะของเกษตรกรรมหรือความเชื่อพื้นเมืองเช่น การทำขวัญพระแม่โพสพ ลอยกระทง การลงแขกเกี่ยวข้าว การทำบุญบั้งไฟ อุ้มพระลอยน้ำ ทำบุญสลากกะพัตร แห่ผีตาโขน ไหลเรือไฟ แห่เทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทงสาย ประเพณีวิ่งควาย เป็นต้น

 

ลักษณะสื่อที่ผลิต

 • เป็นภาพโปสเตอร์ที่ผลิตโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีรูปภาพประกอบอาจเป็นภาพจริงหรือภาพวาดหรือภาพตกแต่งที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในการจัดหา
 • มีข้อความบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเกษตร
 • กำหนดหัวข้อของโปสเตอร์ได้ตามความต้องการ
 • จัดทำเป็นอิเลกทรอนิกส์ไฟล์ ขนาดภาพมีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า  300 DPI     ขนาดความกว้างยาวที่จัดทำในระบบคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 20 * 30 cm
 • บันทึกภาพในรูปแบบของชนิดไฟล์ JPEG PNG GIF BMP หรือชนิดไฟล์อื่นที่สามารถแสดงผลในระบบคอมพิวเตอร์ได้

 

ข้อกำหนดของการประกวดสื่อวีดีทัศน์

       รายละเอียดของเนื้อหาในสื่อ

เป็นการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตของคนไทยทางด้านการเกษตรในทุก ๆ ภาค

      

ลักษณะการผลิตสื่อวีดีทัศน์

 • เป็นสื่อที่ผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยมีภาพประกอบเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งอาจเป็นลักษณะของภาพถ่ายจริงหรือภาพที่มาจากทำเป็นการเคลื่อนไหวในระบบคอมพิวเตอร์หรือเป็นลักษณะ Motion Graphic
 • มีคำบรรยายประกอบเสียง มีเพลงประกอบ
 • ภาพและเสียงและสื่อต่าง ๆ ที่ประกอบในวีดีทัศน์ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในการจัดหา
 • ความยาวของการนำเสนอสื่ออยู่ในระหว่าง 3-5 นาที
 • การนำเสนอสื่อสามารถแสดงผลได้ในโปรแกรมที่แสดงภาพแบบวีดีทัศน์
 • การจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ MPEG4 หรือชนิดอื่น ๆที่ สามารถแสดงผลในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวได้

หมายเหตุ โปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำสื่อวีดีทัศน์โปรแกรมที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมถูกกฎหมายสื่อวีดีทัศน์นำเสนอต้องไม่มีลายน้ำที่แสดงให้เห็นความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง

 

คุณสมบัติในการส่งสื่อเข้าประกวด

 • เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • จัดตั้งเป็นทึม(ไม่จำกัดจำนวนคน) หรือเดี่ยว
 • ระบุชื่อเจ้าของผลงานในขั้นตอนของการจัดส่ง โดยไม่ต้องระบุในสื่อที่ผลิต

 

การจัดส่งผลงาน

       จัดส่งผลงานที่ผลิตสมบูรณ์แล้ว ได้ที่

 

หรือส่งผลงานได้ที่ facebook fanpage

www.facebook.com/plcagricul63

 

ระยะเวลาในการจัดส่ง

       ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 24.00 น.

        ตัดสินผลการประกวดและประกาศผลในวันที่ 11 กันยายน 2563

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

        โทร 055-298438 ต่อ 1602


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา