โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิทย์ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แปรรูปอาหาร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์คณะวิทย์ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แปรรูปอาหาร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 181 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยความร่วมมือระหว่าง กศน.อำเภอพร้าว  กศน.ตำบลแม่งอน ตัวแทนกลุ่มแปรรูปผลไม้ทางเกษตรบ้านหลวง ดอยอ่างขาง กศน.ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ คลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์  ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกฯ และ นางสาววัลภา กันทะวงค์ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมโยเกิร์ต ไอศกรีมถั่วแระ โยเกิร์ต ไอศกรีมข้าวกล้อง น้ำนมถั่วแระ ไอศกรีมอะโวคาโด  ในวันพุธที่ 5, 12, 19 กุมภาพันธ์ 2563 ให้กับครู กศน. และชุมชน จ.เชียงใหม่ ประมาณ 20 คน บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการทำไอศกรีมโยเกิร์ต ไอศกรีมถั่วแระ โยเกิร์ต ไอศกรีมข้าวกล้อง น้ำนมถั่วแระ ไอศกรีมอะโวคาโด และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อทำอาหารสุขภาพ ให้กับคนไทยรับประทาน และสร้างอาชีพเสริมต่อไป

          ข่าว / ภาพ : อ.สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา