โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ก้าวสู่ปีที่ 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ก้าวสู่ปีที่ 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มกราคม 2563 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 69 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ก้าวสู่ปีที่ 15 ดังนี้

เวลา กิจกรรม
เวลา 8.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานบัว มทร.ล้านนา
เวลา 8.38 น. ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ณ บริเวณลานพ่อปู่
เวลา 10.45 น. ร่วมพิธีน้อมรำลักในพระมหากรุณาธิคุณ ณ มณฑลพิธี ศาลาราชมงคล 
เวลา 11.00 น. ร่วมพิธีมอบรางวัล ราชมงคลสรรเสริญ 

              สำหรับผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ” ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์   สัสดีแพง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประเภทอาจารย์  และนางสาวประวีณา  สหธนรัช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประเภทนักศึกษา ด้านทักษะผู้นำ  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา