โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานบริษัทหงส์ฟ้า ฟู๊ด โปรดัคส์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด พร้อมสานต่อการทำถั่วเหลืองหมักเตมเปเชิงพาณิชย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานบริษัทหงส์ฟ้า ฟู๊ด โปรดัคส์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด พร้อมสานต่อการทำถั่วเหลืองหมักเตมเปเชิงพาณิชย์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 พฤศจิกายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 238 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          18 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ และอาจารย์วัชรี เทพโยธิน อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับทีมงานบริษัทหงส์ฟ้า ฟู๊ด โปรดัคส์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด ในโอกาสเยี่ยมและหารือด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำถั่วเหลืองหมักเตมเป ณ อาคารแปรรูป  สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
          สำหรับการเยี่ยมและหารือในครั้งนี้  เป็นผลสืบเนื่องมาจากการทำวิจัยร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และบริษัทหงส์ฟ้า ฟู๊ด โปรดัคส์ เอ็กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าเจี้ยวเพิ่มความข้นหนืดโดยใช้สารให้ความหนืดเสริมในผลิตภัณฑ์และเป็นสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิตตั้งแต่การหมักและการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตเพื่อป้องกันการเกิดสีคล้ำของผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการการยกระดับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ ในปีงบประมาณ 2562 โดยทางบริษัทได้เข้าหารือ  ศึกษาดูงาน จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำถั่วเหลืองหมักเตมเปเพื่อผลักดันในเชิงพาณิชย์ต่อไป
          ข่าว /ภาพ : อ.สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์
          ที่มาของข่าว : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ / อ.วัชรี  เทพโยธิน
          เรียบเรียง : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา