โลโก้เว็บไซต์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบมอบตู้อบลมร้อน และเครื่องชั่งละเอียดเพื่อการวิเคราะห์ สำหรับไว้ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบมอบตู้อบลมร้อน และเครื่องชั่งละเอียดเพื่อการวิเคราะห์ สำหรับไว้ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 751 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบมอบตู้อบลมร้อน และเครื่องชั่งละเอียดเพื่อการวิเคราะห์ สำหรับไว้ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ

ที่อาคารปฏิบัติการฯ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ดร.สุเทพ ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ และผู้ช่วยศาตราจารย์รุ่งทิวา กองเงิน รับมอบตู้อบลมร้อนและเครื่องชั่งละเอียดเพื่อการวิเคราะห์จากคุณสุรวิชญ์ วุฑฒิเดช ผู้บริหาร Sale Executive บริษัทกิบไทยจำกัด เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวว่า ตู้อบลมร้อน และเครื่องชั่งละเอียดเพื่อการวิเคราะห์ ที่ได้รับมอบจากบริษัทกิบไทย จำกัด จะใช้สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และคุบคุมคุณภาพเครื่องดื่มของสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
แหล่งข่าว : Coffee Go Green & สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา