โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมทำบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2562 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมทำบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 พฤศจิกายน 2562 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 83 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมทำบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะ ร่วมเลี้ยงโรงทาน ขนมจีนน้ำเงี้ยว น้ำเขียวหวาน ในงานดังกล่าว

ดูภาพเพิ่มเติม facebooK : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา