โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมอบรม หัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2562 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญร่วมอบรม หัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 พฤษภาคม 2562 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 380 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา