โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้สมัครผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2562 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 296 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา