โลโก้เว็บไซต์ poster kbs 2566 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

poster kbs 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2566 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมทร.ล้านนา ขอเชิญชวน บุคลากร เข้าร่วมโครงการผลิตสื่อองค์ความรู้ มทร.ล้านนา ประจำปี 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชิญชวน บุคลากร เข้าร่วมโครงการผลิตสื่อองค์ความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2566


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา