โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดประชุมวิชาการนานาชาติ  The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students 2023 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students 2023

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มีนาคม 2566 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The Virtual International Conference on Science and Agricultural Technology for students 2023
          วันที่ 31 มี.ค 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา จัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 The...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา