โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ที่ 1493/2566  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ที่ 1493/2566 

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2566 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา