โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากร และทิศทางการบริหาร เพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเกษตรกร (Farmer University)
พุธ 7 มีนาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร บุคลากร และทิศทางการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรในอนาคต  ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรกร (Farmer University) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2561 ณ เบลวิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาวิสัยทัศ... >> อ่านต่อขอเชิญบุคลากรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
อังคาร 30 มกราคม 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ได้จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย ให้ทักษะในการวิจัย และมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการวิจัย มี 3 หลักสูตร ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา โทร. 0 2160 1341 หรือ E -mail : ird_ssru@ssru.ac.th และลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมที่ http://irdssru.com/public/training/   >> >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ ISHPMNB 2018
อังคาร 26 ธันวาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://ishpmnb2018.sgk.iwate-u.ac.jp/   >> อ่านต่อ


วีดีโอการใช้ฐานข้อมูล เพื่องานวิจัย "Application of Elsevier Research Platform in Research Development "
พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560

ขอเชิญชมวีดีโอการใช้ฐานข้อมูล เพื่องานวิจัย  "Application of Elsevier Research Platform in Research Development " สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ที่ http://www.sciencedirect.com/ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ supis@rmutl.ac.th โทร.053-921444#1332 >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.น่าน จัดเวทีเสวนาและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน
จันทร์ 28 สิงหาคม 2560

           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย ล้อทองคำ อาจรย์จุลทรรศน์ คีรีแลง อาจารย์เชาวลีย์ ใจสุข และอาจารย์เจนจิรา ลานแก้ว  ได้ทำการจัดเวทีเสวนาและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน >> อ่านต่อ


การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนร่วมกันระหว่าง มทร.ล้านนา และ University of Brawijaya, Indonesia
อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนร่วมกันระหว่าง มทร.ล้านนา และ University of Brawijaya, Indonesia ระหว่างวันที่ 1 – 6 สิงหาคม 2560 ในการขยายผลความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอนแบบ International Class และการแลกเปลี่ยน นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และการเตรียมความพร้อมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ในปี 2018 โดยการทำ MOA ร่วมกันของหลักสูตรพืชศาสตร์ และหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ... >> อ่านต่อ


สกอ.ขอเชิญร่วมงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE
จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18TH Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2560 (คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม) >> อ่านต่อ


อุดมศึกษาเชียงใหม่จัดประชุมนานาชาติสู่วิจัยรับใช้สังคม
พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2560

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ“...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม” การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโนบับเบิล สำหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ และเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 120


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา