โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการะคุณ ร่วมบริจาคในโครงการ “ระดมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567”
จันทร์ 15 กรกฎาคม 2567

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดโครงการ “ระดมทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567” เพื่อเชิญชวนผู้มีอุปการะคุณร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน      จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้มีอุปการะคุณ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2566
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) บทความมีลักษณะดังนี้ เป็นบทความที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการนำไปสู่การสร้างความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในชุมชนสถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความที่เกิดจากการบริการวิชาการ ที่สามารถอธิบายกระบวนการนำองค์ความรู้ไปใช้ประยุกต์... >> อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขยายเวลารับสมัคร กิจกรรม “การแข่งขันปลูกและจัดชั้นวางต้นไม้” จนถึง 23 ก.ค. 2567
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันปลูกและจัดชั้นวางต้นไม้”  “โครงการมุ่งสู่ห้องสมุดสีเขียว รักษ์โลกด้วยไอเดีย ปี 2567”  ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00- 15.00 น.  ณ ใต้ถุนอาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่  รับสมัครผู้เข้าแข่งขันประกวดกิจกรรม “การ... >> อ่านต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2567
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา โดยมีรองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรร่วมพิธี ณ วัดดอยคีรี >> อ่านต่อ


RDi จัดกิจกรรม ติดตาม หนุนเสริม ลงพื้นที่ [ลำปาง] ภายใต้กิจกรรม NAS Grooming Clinic Proposal
อังคาร 16 กรกฎาคม 2567

วันที่ 16 กรกฏาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุธ ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรม ติดตาม หนุนเสริม ลงพื้นที่ [ลำปาง] ภายใต้กิจกรรม NAS Grooming Clinic Proposal และให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กิจกรรม [ติดตาม หนุนเสริม ลงพื้นที่ ภายใต้กิจกร... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน..อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งรูปแบบ Online และ On-site
จันทร์ 15 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญชวน..อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรแนิกส์ ทั้งรูปแบบ Online และ On-site ............................................................. หัวข้อการอบรม...Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบสมบูรณ์  >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมนิทรรศการในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ
ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2567

        วันที่​ 10 ก.ค.67 รองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มอบหมายให้อาจารย์ธานินทร์ สินพรมมา อาจารย์พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ อาจารย์วันชนะ จูบรรจง อาจารย์วรรณวิมล พุ่มโพธิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการวิชาการนวัตกรรมแก้ปัญหาและช่วยเหลือสังคมสังคม ในการแข่งขันทักษะทางวิชากรร ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567 โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ตรวจจับภาพรู้จำอัตโนมัติอัตโนมัติ,... >> อ่านต่อ


 ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม '' การแข่งขันปลูกและจัดชั้นวางต้นไม้ ''
พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันปลูกและจัดชั้นวางต้นไม้”  “โครงการมุ่งสู่ห้องสมุดสีเขียว รักษ์โลกด้วยไอเดีย ปี 2567”  ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30- 12.00 น.  ณ ใต้ถุนอาคารเร... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม ''โครงการมุ่งสู่ห้องสมุดสีเขียว รักษ์โลกด้วยไอเดีย ปี 2567'' 
พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม  ''โครงการมุ่งสู่ห้องสมุดสีเขียว รักษ์โลกด้วยไอเดีย ปี 2567'' วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00- 16.00 น.  ณ ใต้ถุนอาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่  ภายในงานพบกับกิจกรรม - กิจกรรมแนะนำสารสนเทศห้องสมุด ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1125


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา