โลโก้เว็บไซต์ นคร คำกิติ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 ผู้เขียน : นคร คำกิติ

ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ฉบับที่ 2)
ศุกร์ 15 มกราคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 ประจำภาคการศึกษาที่  2/2563 (ฉบับที่ 2) ประกาส ณ วันที่ 14 มกราคม 2564 >> อ่านต่อ


ประกาศคณะวิทย์ฯเรื่องแนวทางบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชา สหกิจศึกษาและรายวิชาฝึกงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิท 19
ศุกร์ 15 มกราคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ออกประกาศ เรื่องแนวทางบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชา สหกิจศึกษาและรายวิชาฝึกงาน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/ 2563 ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2564   >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา ในการรับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2563
พฤหัสบดี 14 มกราคม 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการประกาศ เกียรติคุณ ยกย่อง... >> อ่านต่อ


ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมอบรม English Profilciency Development for Exit Exam (EPD for Exit Exam)
จันทร์ 11 มกราคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เข้าร่วมอบรม English Profilciency Development for Exit Exam (EPD for Exit Exam) ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ จำนวน 16 ชั่วโมง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมตัวก่อนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  Exit Exam ประจำปีการศึกษา 2563  ... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพราะวิสาหกิจประจำปี 2564
อังคาร 5 มกราคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีการกำหนดให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ากลั่นกรองเพื่อขอรับการสนับสนุนการบ่มเพาะประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสร้างและพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ Entrpreneurs บ่มเพาะธุรกิจและพัฒนาสู่บริษัทจัดตั้งใหม่ Startup Companies และเสริมสร้างศักยภาพให้เข้มแข็งทั้งด้าน Business Plan & Technology Development of Product จากสภาพแวดล้อมทางด้านวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พร้อมยกระดับเป็น... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากร โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
อังคาร 5 มกราคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

         โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคลากรตำแหน่ง ครู สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และผู้ที่สนใจทั่วไป  ผู้สนใจสามารถ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก หรือสอบถามรายละเอียด ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 02-855-1335 หรือ 02-885-1213 >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
อังคาร 5 มกราคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

         สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคลากรตำแหน่ง อาจารย์ประจำ ผู้บริหาร บุคลากรหน่วยงานสนับสนุน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และผู้ที่สนใจทั่วไป  ผู้สนใจสามารถ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก หรือสอบถามรายละเอียด ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 02-855-1335 หรือ 02-885-1213 >> อ่านต่อ


เชิญร่วม การประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2563 เรื่อง “ อนาคตข้าว-อนาคตไทย” จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
ศุกร์ 18 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

        มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีการจัดประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2563 เรื่อง “ อนาคตข้าว-อนาคตไทย” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบประชุมออนไลน์ผ่าน facebook Live (คลิกเพื่อรับชม)   Youtube (คลิกเพื่อรับชม) จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร  >> อ่านต่อ


เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง "Run For Maesin กินส้มสีทอง"
พุธ 9 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรการท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์ตำบลแม่สิน เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง "Run For Maesin กินส้มสีทอง" ครั้งที่ 1 ในวัน อาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564 ณ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครผ่าน QR Cord ตามประเภทที่สนใจสมัคร >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
พฤหัสบดี 3 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จึงขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี สังกัดสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในการดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาพืชสวน  ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์์ 2563 ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายมานี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/12/20201203152436_55891.pdf >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 25


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา