โลโก้เว็บไซต์  ชมรมเรือพาย มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมการแข่งขันเรือพายคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 วันที่ 7 พ.ค. 2565 ณ กว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ชมรมเรือพาย มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมการแข่งขันเรือพายคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 วันที่ 7 พ.ค. 2565 ณ กว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา