โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ผ่านรอบคัดเลือกภาคเหนือ ติด 1 ใน 10 ในการแข่งขันโครงการ “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest #8”  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ผ่านรอบคัดเลือกภาคเหนือ ติด 1 ใน 10 ในการแข่งขันโครงการ “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ Cabling Contest #8”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 ตุลาคม 2563 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแสดงความยินดี นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านรอบคัดเลือกภาคเหนือ โครงการแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 8 (Cabling Contest 2020)”
          แสดงความยินดีกับนักศึกษา นายกิตติกร โนราช และคณาจารย์ผู้ควบคุมทีม หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในการแข่งขันผ่านรอบคัดเลือกภ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา