โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร. เชียงราย จัดทำแอลกอฮอล์ล้างมือแจก เขตพื้นที่เชียงราย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทย์ฯ มทร. เชียงราย จัดทำแอลกอฮอล์ล้างมือแจก เขตพื้นที่เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2563 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร



คณะวิทย์ฯ มทร. เชียงราย จัดทำแอลกอฮอล์ล้างมือแจก เขตพื้นที่เชียงราย
             เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 อาจารย์สุบิน  ใจทา อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้สอนวิธีการทำแอลกอฮอล์ล้างมือใ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา