โลโก้เว็บไซต์ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มกราคม 2563 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรร่วมพิธีเปิดงานเกษตรน่านแฟร์ ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ประจำปี 2563
            เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์สุนทร  วิทยาคุณ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรน่านแฟร์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา